top of page
  • principal842

Cúla 4
Cúla4 ar Scoil – téama- Mé Féin – Seachtain 7-   1-5 Meitheamh

“Mé Féin” téama na seachtaine seo agus beidh na múinteoirí ag breathnú ar thréithe fisiciúla agus ar thréithe pearsanta an duine. Beidh iontrálacha dialainne á léamh agus á scríobh ag na bunranganna agus beifear ag díriú ar phróifíl carachtair a chumadh sna hardranganna.

Labhróidh Caitríona linn faoin gcaoi a gcabhraíonn an chéadfa “radharc” linn le heolas a bhailiú i dtaobh na timpeallachta. Déanfaidh Fiachra cur síos dúinn ar an bhfeidhm atá ag an gcóras riospráide.  Chomh maith leis sin, cabhróidh sé linn an cinneadh ceart a dhéanamh faoi rudaí ar nós Caitheamh Tobac tríd na tosca a mbíonn tionchar acu ar na roghanna a dhéanaimid a mhíniú.

I measc na gceachtanna eile a bheidh idir lámha againn, foghlaimeoimid le féinphortráid níos cruinne a tharraingt; le leabhrán simplí staire a chur le chéile; agus cuirfear dhá phíosa éagsúla ceoil i láthair agus déanfar luas, dinimic, tuinairde an dá phíosa ceoil chomh maith leis na mothúcháin a chuireann siad in iúl a phlé sa cheacht ceoil.

Sa rang Mata imreoidh Caitríona cluiche rangaithe linn agus tabharfaidh deis dúinn  ár scileanna dealaithe (le hathainmniú) a chleachtadh agus beidh Fiachra ag díriú ar línte siméadracha sa timpeallacht a aithint agus a tharraingt chomh maith lenár scileanna meastacháin agus méadaithe a chleachtadh.

Cúla4 ar Scoil – Theme “Myself”- Week 7-   1st– 5th June

During this week’s theme “Myself” the teachers will be looking at the physical traits and personal characteristics of people. The junior classes will be reading and writing journal entries and the senior classes will be composing a character profile.

Caitríona will be helping us recognise and deal with our feelings. She will be demonstrating how our sense of sight enables us to detect information about the environment and protect our bodies while Fiachra will be presenting the structure and function of the Respiratory System. He will also explore the reasons why we make some of the important personal choices we make, for example smoking cigarettes.

We will be learning how to draw a self-portrait from observation and how to create a history journal recording the important dates and events in our lives. Fiachra will present two very different pieces of music for us to compare and contrast from a dynamic, tempo and pitch point of view and he will discuss how these musical concepts help evoke particular emotions.

In Maths this week Caitríona will play a Classifying game and present activities to develop our understanding of problem solving with subtraction. Fiachra will be drawing our attention to lines of symmetry in the environment and he will introduce a fun activity to practise our estimation and long multiplication skills.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Rathbeggan-Logo.png
bottom of page