top of page
  • principal842

Cúla 4 ar Scoilla4 ar Scoil Seachtain 8 – An Timpeallacht- (8-12 Meitheamh)

Fiosróidh téama na seachtaine seo 'An Timpeallacht' an tionchar a imríonn an timpeallacht ar iompraíocht phlandaí agus ainmhithe agus na slite a dtéann siad in oiriúint di.

Inseoidh Fiachra dúinn faoi na riachtanais bhunúsacha atá ag nithe beo chun go mairfidh siad. Féachfaidh sé ar an tslí a mbíonn plandaí agus ainmhithe ag brath ar a chéile agus cuirfidh sé coincheap an tslabhra bia os ár gcomhair. Léireoidh sé ról fíorthábhachtach atá ag beacha san éiceachóras agus i dtáirgeadh bia agus tabharfaidh spreagadh dúinn a bheith freagrach agus aire níos fearr a thabhairt don timpeallacht.

Déanfaidh Caitríona cur síos ar ainmhithe éagsúla bunaithe ar a ngnáthóg, a réimeanna bia agus an tslí a mbogann siad. Léireoidh sí mar a chuidíonn an tsraith blonaige atá ag ainmhithe san Artach leo maireachtáil i gceann de na haeráidí is fuaire ar domhan. Déanfaidh sí iniúchadh freisin ar an ról atá ag patrúin agus dathanna le cosaint a thabhairt d’ainmhithe trí dhuaithníocht a chruthú dóibh. Taispeánfaidh sí dúinn le cuid de na patrúin sin a dhéanamh le péint, scuaba agus spúinse. Ina theannta sin, léireoidh sí straitéisí simplí athchúrsála agus athúsáide chun an timpeallacht a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú.

Sa rang Mata bainfidh Caitríona úsáid as gaineamh, uisce agus soithigh chaighdeánacha agus neamhchaighdeánacha éagsúla chun Toilleadh a iniúchadh. Beidh Fiachra ag bailiú eolais faoi thitim na báistí agus faoi na nithe beo atá ina gcónaí ina ghairdín féin agus taispeánfaidh sé dúinn conas an t-eolas sin a chlárú ar bharrachairt agus i bpíchairt.

Cúla4 ar Scoil Week 8 – The Environment – (8th-12th June)

This week’s theme ‘ The Environment’ observes and explores the different ways in which plant and animal behaviour is influenced by, or adapted to, environmental conditions.

Fiachra will identify the basic requirements of living things for survival and look at the interdependence between plants and animals in local and other habitats. He will introduce the concept of food chains and webs. He will illustrate the vital role of bees to our ecosystem and to food production and encourage us to become more active in looking after our environment.

Caitríona will help us describe animals in relation to their diet, habitats and how they move. She will be demonstrating how Arctic animals’ thick layer of blubber allows them to survive in one of the most extreme climates in the world. She will explore the role of colour and pattern in protecting certain animals by camouflaging them and show us how to use a paintbrush and sponge to recreate some of these patterns. Caitríona will also identify some simple recycling and reusing strategies to protect, preserve and improve our local environment.

In Maths, Caitríona will be using sand, water and a variety of standard and non-standard units to explore Capacity. Fiachra will collect data on rainfall and living things in his own garden and show us how to record this data using a graph and pie chart.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Rathbeggan-Logo.png
bottom of page