An tEarrach

Bhí na páistí ón rang a trí ag foghlaim faoi an aimsir agus an tEarrach. Tarraing and dathaigh siad pictiurí deasa leis an t-eolais a fhoghlaim siad.